„STAJEMY SIĘ LEPSI”

Aktualnie nas odwiedzają

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 

Logowanie

INFORMACJA dot. realizacji

pilotażowego programu"Aktywny samorząd" Moduł I

Informujemy, że z dniem 30.06.2014 r. upłynął I termin naboru wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2014 roku. Na podstawie dokumentów, które wpłynęły, została utworzona lista rankingowa wniosków ocenionych merytorycznie. Szczegóły dot. listy dostępne są w załącznikach umieszczonych poniżej.

Więcej…
 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie Regulaminu dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w trybie zapytania ofertowego - "Przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie", z powodów przytoczonych w uzasadnieniu będącym treścią załącznika dostępnego poniżej.

Więcej…
 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie Regulaminu dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, przeprowadzono wybór Oferenta w trybie zapytania ofertowego  z dnia 9.07.2014 r., PCPR.EFS.2201.8.2014 na organizację i przeprowadzenie grupowego szkolenia „Grafika komputerowa z tworzeniem stron www”dla12 uczestników projektu systemowego „Stajemy się lepsi”, za najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych w terminie do dnia 22.07.2014 r. do godz. 15:00 została uznana oferta wg szczegółów zawartych w załączniku umieszczonym poniżej.

Więcej…
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją w okresie od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. projektu systemowego pt. „Stajemy się lepsi”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, zwracamy się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej na organizację i przeprowadzenie grupowego szkolenia „Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej” dla osób niepełnosprawnych, uczestników projektu „Stajemy się lepsi”.

Więcej…
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją w okresie od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. projektu systemowego pt. „Stajemy się lepsi”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, zwracamy się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej na organizację i przeprowadzenie grupowego szkolenia „Bukieciarstwo” dla osób niepełnosprawnych, uczestników projektu „Stajemy się lepsi”.

Więcej…
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją w okresie od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. projektu systemowego pt. „Stajemy się lepsi”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, zwracamy się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej na organizację i przeprowadzenie szkolenia „Średniozaawansowana obsługa komputera”, dla osób niepełnosprawnych, uczestników projektu „Stajemy się lepsi”.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 32

Wnioski do pobrania

Polecamy

obrazek

obrazek

 

obrazek

 

 

obrazek

 

obrazek

 

obrazek

 

obrazek

 

obrazek