„STAJEMY SIĘ LEPSI”

Aktualnie nas odwiedzają

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 

Logowanie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Na podstawie Regulaminu dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie, przeprowadzono wybór Oferenta w trybie zapytania ofertowego z dnia 10.09.2014 r., PCPR.EFS.2201.19.2014 na "Zakup i dostawę 10 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem i akcesoriami" dla wychowanków rodzin zastępczych, którzy są uczestnikami projektu systemowego "Stajemy się lepsi" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie i za najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych w terminie do dnia 24.09.2014 r. do godz. 15:00, została uznana oferta wg szczegółów zawartych w załączniku dostępnym poniżej.

Do pobrania:

1) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ

 

INFORMACJA

dot. osób pokrzywdzonych przestępstwem

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem - pamiętaj - możesz otrzymać bezpłatną pomoc.

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, oraz pomoc finansowa i materialna.

W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.


Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy - zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości http://ms.gov.pl oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych: http://pokrzywdzeni.gov.pl/

 

Ponadto w województwie lubelskim pomoc świadczą:

  • Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE z Lublina z filiami w: Puławach, Chełmie, Lubartowie i Kraśniku;
  • Stowarzyszenie Równych Szans Bona Fides z Lublina z filiami w:  Zamościu, Parczewie i Włodawie.
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. projektu systemowego pt. „Stajemy się lepsi”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, zwracamy się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej na organizację i przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia „Diagnosta samochodowy”, dla uczestnika projektu „Stajemy się lepsi” wg szczegółów dostępnych w załączniku poniżej.

Więcej…
 

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE


W ramach ogólnopolskiej akcji pod nazwą „Niebieski Parasol” organizowanej przez Krajową Radę Radców Prawnych, pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, w dniach 22 i 23 września 2014 roku w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie przy ul. Narutowicza 34, w godz. 9.00 – 15.00 udzielane będą bezpłatne porady prawne przez radcę prawnego  Małgorzatę Dąbek.

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie Regulaminu dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, przeprowadzono wybór Oferenta w trybie zapytania ofertowego z dnia 03.09.2014 r., PCPR.EFS.2201.18.2014 na organizację i przeprowadzenie grupowego szkolenia "Księgowość Zaawansowana" dla jednego uczestnika projektu systemowego "Stajemy się lepsi" wg. szczegółów dostępnych w załączniku poniżej.

Do pobrania:

1) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - POBIERZ

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją w okresie od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. projektu systemowego pt. „Stajemy się lepsi”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, zwracamy się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej na zakup i dostawę laptopów wraz z oprogramowaniem i akcesoriami dla uczestników projektu „Stajemy się lepsi”. Zgodnie z budżetem projektu wartość zadania nie może przekroczyć 27 000,00  zł brutto (6 390,68 euro).Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 36

Wnioski do pobrania

Polecamy

obrazek

obrazek

 

obrazek

 

 

obrazek

 

obrazek

 

obrazek

 

obrazek

 

obrazek